„КАЗАН“ – ОСТАТОЦИ ОД НАСЕЛБА ОД МИТОЛОШКОТО ВРЕМЕ НА ДРЕНСКА ПЛАНИНА КАЈ СЕЛОТО КАЛЕН, ПРИЛЕПСКО

Дека древните жители барале места за живеење кои денес за нас се сурова природа, покажува локалитетот „Казан“, кој се наоѓа

Read more

МИСТЕРИОЗНА ПОРТА МЕЃУ ГРАМАДНИ КАРПИ СO МИСТИЧНИ ФОРМИ НА МАРКОВИ КУЛИ КАЈ ПРИЛЕП

Најголем дел од на археолошките истражувања на локалитетот Маркови Кули кај Прилеп, речиси, до денес се насочени за разјаснување на

Read more

АРИСТОКРАТСКИ ГРОБНИЦИ ОД МАКЕДОНСКИ ТИП ВО КАРПА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРКЛАРИ“ КАЈ ПРИЛЕП – ОСТАВЕНИ НА РАСПАЃАЊЕ

Периодот на развиениот перод на македонската држава до паѓањето под римска власт, како и подоцнежниот период од цивилизацијата на просторот

Read more

УНИШТЕНОТО СВЕТИЛИШТЕ НА ПЕРСИСКИОТ БОГ НА СОНЦЕТО МИТРА НА МАРКОВИ КУЛИ КАЈ ПРИЛЕП

Најстарите пишувани извори за населувањето на просторот на Македонија водат потекло уште од антиката. Некои од нив се потврдени и

Read more

СКАМЕНЕТИОТ УБИЕЦ CO ПУШКА ОД ЦРКВАТА „УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“ – „ТРЕСКАВЕЦ“ КАЈ ПРИЛЕП

Едно предание, кое и денеска живо се раскажува за манастирот „Трескавец“, меѓу прилепчани и околината на Прилеп, особено, меѓу жителите

Read more

ИМПРЕСИВЕН КУЛТУРЕН СПОМЕНИК ОД ХРИСТИЈАНСКО ПОТЕКЛО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПИСАНИК“ КАЈ СЕЛОТО ГУДЈАКОВО, ПРИЛЕПСКО

Кога одите во запоставен и ненаселен простор, во кој дивите животни слободно владеат со просторот и во кој човек поретко

Read more

МЕЃУНАРОДЕН НАТПРЕВАР ВО ЕКСТРЕМЕН ВЕЛОСИПЕДИЗАМ – „ТОПТАШ“ – ПРИЛЕП (CEVITANA DOWNHILL CUP – TOPTASH 2018 – ПРИЛЕП)

Вчера, 02.09.2018 година, по трет пат, во месноста „Топташ“ кај Прилеп, се одржа меѓународен натпревар во екстремен велосипедизам. Во категориите

Read more