ФИЛОЗОФОТ ГРИГОРИЈ АКИНДИН ОД ПРИЛЕП ОД ПРВАТА ПОЛОВИНА НА ЧЕТИРИНАЕСЕТИОТ ВЕК

Големиот број остатоци од древната цивилизација на просторот на Македонија, поконкретно, на просторот на Прилеп и неговата околина, меѓу кои

Read more

ГРОМОТ НА СЛАВАТА И БОЖЕСТВЕНОСТА – Македонските аспекти во трагедиите на античкиот писател Еврипид –

На почетокот на дваесетиот век, во околината на Охрид е пронајден еден стар лексикон, чиј автор е еден од најпознатите

Read more