ОД ПРЕСТОЛНИНАТА НА ПЕЛАГОНСКОТО КРАЛСТВО – „ВИГНАТА“, ЛОКАЛИТЕТ СО ОСТАТОЦИ ОД РАНОХРИСТИЈАНСКА БАЗИЛИКА

Еден од локалитетите кои, всушност, се дел од големиот локалитет „Старо Бонче“ или барем се во негова непосредна близина, е

Read more

ЛОКАЛИТЕТОТ „ГРАМАЃЕТО“, СО ОСТАТОЦИ ОД РИМСКИОТ ПЕРИОД И ДОЦНАТА АНТИКА, БИЛ СТАРОТО СЕЛО КРУШЕВИЦА, ПРИЛЕПСКО

Може сосема слободно да се констатира дека местата кои и денес располагаат со плодни површини, зелени долини и помали или

Read more

ПОХОДОТ НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ НИЗ МАРИОВО, ПО ТЕЧЕНИЕТО НА ЕРИГОН (ЦРНА РЕКА)

Споменот за Александар III- Македонски во областа Мариово е жив до денес. Особено, може да се сретне извесно предание поврзано

Read more

ТАЈНАТА ЗА ЕДЕН СОРАБОТНИК НА АПОСТОЛ ПАВЛЕ И ПРВИОТ ЕПИСКОП НА ОХРИД, СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОД ПРВИОТ ВЕК НА НАШАТА ЕРА (4)

НЕКОИ ОД МАКЕДОНСКИТЕ, А МЕЃУ НИВ И ОХРИДСКИ ЕПИСКОПИ, СЕ ПОТПИШУВАЛЕ СО НАГЛАСУВАЊЕ НА СВОЕТО ПОТЕКЛО ОД МАКЕДОНИЈА             Ако

Read more

ТАЈНАТА ЗА ЕДЕН СОРАБОТНИК НА АПОСТОЛ ПАВЛЕ И ПРВИОТ ЕПИСКОП НА ОХРИД, СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОД ПРВИОТ ВЕК НА НАШАТА ЕРА (4)

КОЈА ЦРКВА БИЛА СОБОРНА ВО РАНОТО ХРИСТИЈАНСТВО                 Доколку можеме да му веруваме на Кузман Шапкарев, кој живел и творел

Read more

КУЛТНАТА КАРПА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПЕШТЕРА“ КАЈ СЕЛОТО ПЕШТАНИ, ПРИЛЕПСКО БИЛА ЦЕНТАР НА ПРАИСТОРИСКА НАСЕЛБА, КОЈА МУ ПРЕТХОДЕЛА НА АНТИЧКИОТ ГРАД ДОСТОНЕЈ

Локалитетот„Пештера“ кај селото Пештани, во неговиот повисок дел, е обележан со една голема карпа во форма на неправилна топка. На

Read more

ТАЈНАТА ЗА ЕДЕН СОРАБОТНИК НА АПОСТОЛ ПАВЛЕ И ПРВИОТ ЕПИСКОП НА ОХРИД, СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОД ПРВИОТ ВЕК НА НАШАТА ЕРА (3)

ДАЛИ ТРИКОРАБНАТА БАЗИЛИКА, ЧИИ ОСТАТОЦИ СЕ НА ИСТИОТ ПРОСТОР СО ДЕНЕШНАТА СВЕТИКЛИМЕНТОВА ЦРКВА И ОКОЛУ НЕА Е ПОВРЗАНА СО СВ.

Read more

ЗЛОСТОРСТВОТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КАРАКАМЕН“ СО ЗАСИЛЕНО ТЕМПО – ЗАСЕГА НЕМА СВЕСТ, НИТУ СОВЕСТ КАЈ ПОВИСОКИТЕ НИВОА ВО ДРЖАВАТА

Локалитетот е познат во Европа и во светот. Познат е во Америка, Шведска, Словенија, Србија, Хрватска, Црна Гора, Бугарија и

Read more