ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛОТО ВРАНЧЕ И НЕКОЛКУ НЕГОВИ СОСЕДНИ СЕЛА ВО ЗАПАДНА ПЕЛАГОНИЈА, КОИ СЕ ВО РАМКИТЕ НА ОПШТИНИТЕ ДОЛНЕНИ, КРИВОГАШТАНИ И КРУШЕВО „ИСФРЛЕНИ“ ОД СИСТЕМОТ

Ако се обидете да се информирате за културата и историјата на еден дел од Пелагонија, односно, делот меѓу четирите општини,

Read more

МАРИОВО – ОБЛАСТ НА ПРЕДАНИЈА, ПРИКАЗНИ, МИСТЕРИИ, МАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРА И НЕЗАПИРЛИВА ВЕРБА ВО ОПСТАНОКОТ

Мариово е област во Македонија со површина од над 1000 (1035) km2 , речиси, целосно запоставена и потценета, економски и

Read more

СЕЛОТО ЗАБРЧАНИ, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ И НЕПОБЕДЛИВИОТ ФУДБАЛСКИ КЛУБ „КАДИЦА“

Пелагон е портал кој се занимава со историјата и културата на Пелагонија, Мариово и Прекурид, но и на Македонија и

Read more

ВО ОБЛАСТА ПРЕКУРИД (РАЕЦ) – ПРОСТОР НА ИСТОРИЈА, КУЛТУРА, ПРИРОДНИ ВРЕДНОСТИ И МИСТЕРИИ

Долината во која се сместени селата Беловодица, Тројаци, Царевиќ, Смолани, Дрен, Големо и Мал Радобил и Топлица се наоѓа источно

Read more

АНТИЧКИОТ ГРАД ДОСТОНЕЈ КАЈ СЕЛОТО ПЕШАТНИ ВО МАРИОВО, ПРИЛЕПСКО, БИЛ ОПКРУЖЕН СО ЛОЗЈА И ПРОИЗВЕДУВАЛ ЗНАЧИТЕЛНИ КОЛИЧЕСТВА ВИНО

Во близина на денешното село Пештани,во Мариово, Прилепско, во римскиот период, се наоѓала поголема градска населба, позната под името Достонеј,1

Read more

ГОЛЕМАТА ИЛИНДЕНСКА БИТКА НА МАРГАРА КАЈ МАРИОВСКОТО СЕЛО ЧАНИШТЕ, ПРИЛЕПСКО 1903 – 2022

Непосредно пред Илинденското Востание, еден од најголемите македонски револуционери и идеолози на Македонската револуционерна организација, Ѓорче Петров, се наоѓал во

Read more

ГРОЗДАН ГРУЈОВ ШИЈАКОСКИ ОД ЛОПАТИЦА СИМНАТ ОД БЕСИЛКА ВО БИТОЛА – СТРАДАЊАТА НА МАКЕДОНЦИТЕ ВО СРПСКИТЕ ЗАТВОРИ 1924 -1925 ГОДИНА

Претставникот на комитетот на ВМРО од Лопатица, Прилепско Гроздан Шијакоски бил осомничен и приведен од српската власт меѓу првите. Власта

Read more