„СКВЕРНАВЕЊЕТО“ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК СТАНУВА ПРАКТИКА – РБЕТЕН СТОЛБ, РБЕТ, А НЕ КИЧМА

Жално е што „сквернавењето“ на јазикот е многу честа појава. Место зборови од македонскиот јазик, се употребуваат зборови од странските

Read more

МАКЕДОНЦИ И БОГОВИ НА НАТПИСИ ОД АНТИЧКИОТ КУЛТНО-РЕЛИГИСКИ ЦЕНТАР КОЛОБАИСА – ЛОКАЛИТЕТ „ТРЕСКАВЕЦ“, ПРИЛЕПСКО

Култниот Златоврв на планината бабуна кај Прилеп отсекогаш бил објект со врвна привлечна сила

Read more

СЛЕДБЕНИЦИ НА МАЈКАТА НА БОГОВИТЕ И НА АСКЛЕПИЈ ОД СЕЛОТО ДАБНИЦА, ПРИЛЕПСКО

Селото Дабница, Прилепско, е сместено во исклучително интересен природен амбиент, вгнездено во полите на планината Бабуна, меѓу два високи врвови,

Read more

ИМИЊА НА ГРАЃАНИ НА ГРАДСКАТА НАСЕЛБА КАЈ СЕЛОТО ОРЕОВЕЦ, ПРИЛЕПСКО, КОЈА ЕГЗИСТИРАЛА ПРЕД ОКОЛУ 2000 ГОДИНИ

Околината на селото Ореовец е големо наоѓалиште на археолошки локалитети со остатоци на материјална култура од различни периоди, особено од

Read more

СТАРИОТ ГРАД ПРИЛЕП БИЛ ГРАД УШТЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ И РИМСКИОТ ПЕРИОД (8)

ГРАЃАНИ НА АНТИЧКИОТ ГРАД ПРИЛЕП (КЕРАМИЈА) ПОЗНАТИ ОД ПРОНАЈДЕНИТЕ СПОМЕНИЦИ СО НАТПИСИ (2) – ЦАРЕВИ, СЛУЖБЕНИЦИ, ГРАЃАНИ, СЕМЕЈСТВА – ЗОСИМ,

Read more