НЕПОЗНАТ НАТПИС СО ИМЕТО ДУОСКУРИД ВО СЕЛОТО НИКОДИН, ПРИЛЕПСКО

(Новооткриен – непознат епиграфски споменик)                        При една наша скорешна посета на селото Никодин, Прилепско, на прагот на вратата на

Read more

ЕДЕН ОД НАЈАТРАКТИВНИТЕ АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ, МАРКОВИ КУЛИ КАЈ ПРИЛЕП, БЕЗ ДОМАЌИН

Ние од Пелагон сме сигурни дека Маркови Кули кај Прилеп, по многу културни содржини и археолошки вредности е единствен локалитет

Read more

НИКОДИН – СЕЛОТО КОЕ ГО НОСИ ИМЕТО НА СВ. НИКОДИМ И ЖИЛАВО СЕ БОРИ ЗА СВОЈАТА ИДНИНА

Длабоко во полите на планината Бабуна, под „закрила“ на високиот врв Козјак, на 37 километри североисточно од Прилеп, на пониските

Read more

МИТОЛОШКИ, РЕЛИГИСКИ И ИСТОРИСКИ ВРСКИ НА ЕГИПЕТ СО БАЛКАНОТ И МАКЕДОНИЈА (1)

Основа на развојот на човештвото е заемноста. Цивилизациите и културите се развивале, достигнувале своевиден врв и паѓале, но севкупното човештво

Read more

ПЕЛАГОНИЈА И АНТИЧКИОТ ГРАД ТРИПОЛИТИДА – ТРИПОЛИС

Античка Македонија, односно, античкото кралство Македонија располагало со стотина градови, кои опстојувале и во првите векови на римското освојување, за

Read more

ЧУДО ВО МАНАСТИРОТ „СВ. ПАНТЕЛЕЈМОН“ НА ВРВОТ ПАНДЕЛЕ, КАЈ СЕЛОТО ПОЛЧИШТЕ, МАРИОВО ПРИЛЕПСКО

Жителите на селото Полчиште во Мариово, Прилепско, оние малкумина, кои сè уште живеат во селото и поранешните, кои не ги

Read more

НИКОЛА БОШКОВ – ТРОЈАЧАНЕЦ, ЗНАЧАЕН МАКЕДОНСКИ РЕВОЛУЦИОНЕР ОД СЕЛОТО ТРОЈАЦИ, ПРИЛЕПСКО, МАЛКУ ПОЗНАТ ВО НАУЧНАТА И ПОШИРОКАТА ЈАВНОСТ

Некои значајни личности од македонската историја, иако присутни во различни историски моменти, како и во различни организации и тела од

Read more

МОНАХОТ ЛУНГУР ОД КОКРЕ, ВОСПИТАНИК ОД СВЕТА ГОРА, ЕДЕН ОД ПРВИТЕ РАКОВОДИТЕЛИ НА УЧИЛИШТЕТО ВО СЕЛОТО ВИТОЛИШТЕ, ПРИЛЕПСКО

За образованието во Мариово малку се знае. Особено за постарите времиња. Од досегашните сознанија од познато е дека првите училишта

Read more