ОСТАТОЦИ ОД АНТИЧКИ ГРАД НА ЛОКАЛИТЕТОТ „МАРКОВ ЧАРДАК“ КАЈ СЕЛОТО БЕЛО ПОЛЕ, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

Ретки се повисоките ридови во Пелагонија каков што е ридот со локалитетот „Мар­ков Чардак“, кој е расположен од северната страна

Read more