МИСТЕРИОЗНА ПОРТА МЕЃУ ГРАМАДНИ КАРПИ СO МИСТИЧНИ ФОРМИ НА МАРКОВИ КУЛИ КАЈ ПРИЛЕП

Најголем дел од на археолошките истражувања на локалитетот Маркови Кули кај Прилеп, речиси, до денес се насочени за разјаснување на

Read more