ИМПРЕСИВЕН КУЛТУРЕН СПОМЕНИК ОД ХРИСТИЈАНСКО ПОТЕКЛО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПИСАНИК“ КАЈ СЕЛОТО ГУДЈАКОВО, ПРИЛЕПСКО

Кога одите во запоставен и ненаселен простор, во кој дивите животни слободно владеат со просторот и во кој човек поретко

Read more