ТВРДИНА ОД МАКЕДОНСКИОТ ПЕРИОД ВО ПОДНОЖЈЕТО НА ЗЛАТОВРВ ВО АТАРОТ НА ГОРНО СЕЛО, ПРИЛЕПСКО

Високиот Златоврв со древното светилиште под него од секогаш го привлекувал вниманието на луѓето со својата магиска моќ и близината

Read more