ПРЕДАНИЕТО ЗА „ЦАРЕВОТО“ И „ЦАРИЧИНОТО КЛАДЕНЧЕ“ ВО БЛИЗИНА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГРАДИШТЕ“ КАЈ СЕЛОТО МАНАСТИР, ПРИЛЕПСКО

Во селото Манастир од ретките жители може да се слушне и едно интересно предание за локалитетот „Градиште“. Нам нѝ го

Read more

НЕПОЗНАТ ГРАД ОД АНТИЧКИОТ ПЕРИОД СЕ КРИЕ ВО АТАРОТ НА СЕЛОТО ОРЕОВЕЦ, ПРИЛЕПСКО

Културните остатоци се среќаваат на повеќе локалитети од десната страна на Ореовечка Река кои, за жал, се во голема мерка

Read more

„ГОРНА ЦРКВА“ – СТАРАТА ЦРКВА ВО СЕЛОТО КРУШЕВИЦА, ПРИЛЕПСКО СРУШЕНА ПО НАРЕДБА НА ТУРСКАТА ВЛАСТ

При влезот во селото Крушевица од северната страна, на ритчето со зарамнета површина, познато како „Горна Црква“, се наоѓаат остатоци

Read more

ОСТАТОЦИ ОД АНТИЧКИ ГРАД НА ЛОКАЛИТЕТОТ „МАРКОВ ЧАРДАК“ КАЈ СЕЛОТО БЕЛО ПОЛЕ, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

Ретки се повисоките ридови во Пелагонија каков што е ридот со локалитетот „Мар­ков Чардак“, кој е расположен од северната страна

Read more

УНИШТЕНА АНТИЧКА БАЊА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ТАШАЧИЦА, ГРАДБА ОД СТАРИОТ ГРАД ПРИЛЕП

Немоќта со која се соочуваме во заштитата на ваквите културни содржини не доведува во непријатна положба, не само нас, кои

Read more

МАКЕДОНСКИОТ АНТИЧКИ ГРАД ПЕРСЕИДА – ГРАДОТ НА КРАЛОТ ПЕРСЕЈ КАЈ СЕЛОТО ЦРНОБУКИ, БИТОЛСКО

– Градот Персеида го подигнал македонскиот цар Филип V и го крстил според името на својот син Персеј. Неговото подигнување

Read more

ТВРДИНА ОД МАКЕДОНСКИОТ ПЕРИОД ВО ПОДНОЖЈЕТО НА ЗЛАТОВРВ ВО АТАРОТ НА ГОРНО СЕЛО, ПРИЛЕПСКО

Високиот Златоврв со древното светилиште под него од секогаш го привлекувал вниманието на луѓето со својата магиска моќ и близината

Read more

ОСТАТОЦИ ОД ПОСТАРИ ГРАДБИ И СТАНИЦА НА ДЕРВЕНЏИИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „УШИТЕ“ – ПРЕВОЈ НА СТАРИОТ ПАТ ПРИЛЕП – КАНАТЛАРЦИ

Локалитетот „Ушите“ претставува превој (премин) на стариот пат Прилеп – с. Канатларци, кој во постариот период бил многу експлоатиран и

Read more

ЗАБОРАВЕНАТА ЦРКОВНА УМЕТНОСТ НА ЦРКВАТА „СВ. СПАС“ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЧЕБРЕН“ КАЈ СЕЛОТО ЗОВИЌ, ОПШТИНА НОВАЦИ

Нашата негрижа е евидендтна. Нема оправдување кога пред нашите очи пропаѓаат културни вредности од непроценливо значење. Црковни вредности, христијанска уметност,

Read more