ГОРГОНАТА МЕДУЗА, ХЕРАКЛО, СИЛЕН, ПАН И ХЕРМЕС ОД КРУШЕВИЦА, ПРИЛЕПСКО

Во атарот на селото Крушевица се пронајдени значајни археолошки предмети, меѓу кои и такви кои имаат исклучителна уметничка изработка. За

Read more