ПО МИТОЛОШКОТО ВРЕМЕ НА МАКЕДОНИЈА: ОСТАТОЦИ ОД НАСЕЛБА ОД ХОМЕРОВОТО ВРЕМЕ КАЈ СЕЛОТО МРАМОРАНИ, ПРИЛЕПСКО

– Според археолозите наодите на населби од бронзеното време не се многу чести. Една таква населба егзистирала на околу 8

Read more