ТВРДИНАТА НА ВРВОТ „КОЊАРНИК“ МЕЃУ СЕЛАТА КОКРЕ И ПРИЛЕПЕЦ, ПРИЛЕПСКО – НАЈВИСОКА АНТИЧКА ТВРДИНА ВО МАКЕДОНИЈА

На врвот „Коњарник“ на Дренска Планина, западно од селото Коре, а источно од селото Прилепец, Прилепско  се среќаваат остатоци од

Read more