ОСТАТОЦИ ОД ПРАИСТОРИСКА ПЕШТЕРСКА НАСЕЛБА ВО АТАРОТ НА НЕКОГАШНОТО СЕЛО МЕЛНИЦА ВО МАРИОВО

Денес нема населба на местото на старото запустено село Мелница кое се наоѓа на пет километри пред селото Витолиште во

Read more

АРИСТОКРАТСКА ГРОБНИЦА ОД МАКЕДОНСКИ ТИП – ГОРНИ ЧАИР – БАБА – ПРИЛЕП

Една од поатрактивните и со поопределени конструктивни елементи, од аристократските гробници од македонски (пелагонски) тип е гробницата издлабена во карпа

Read more

ОСТАТОЦИ ОД СТАРА ЦРКВА, НАСЕЛБА И УТВРДУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „АТАНАВЧИЦА“ КАЈ СЕЛОТО РОПОТОВО, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

Ридот „Атанавчица“, всушност е рид на св. Атанасие, кој на неговиот врв имал и свој храм уште во подалечното минато.

Read more