АРИСТОКРАТСКА ГРОБНИЦА ОД МАКЕДОНСКИ ТИП – ГОРНИ ЧАИР – БАБА – ПРИЛЕП

Една од поатрактивните и со поопределени конструктивни елементи, од аристократските гробници од македонски (пелагонски) тип е гробницата издлабена во карпа

Read more