АНТИЧКАТА НАСЕЛБА СО ГРАДСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЕЛЕНИК“ МЕЃУ СЕЛАТА МОЈНО И МУСИНЦИ

Еленик е еден од позначајните археолошки локалитети, на источниот раб на Пелагонија. Тој претставува поголем рид со платó на врвот

Read more