ГРАДСКА НАСЕЛБА ОД МАКЕДОНСКИОТ ПЕРИОД НА ЛОКАЛИТЕТИТЕ „ОРЛОВ КАМЕН“ И „МАЛ СУРУН“ КАЈ СЕЛОТО ДУПЈАЧАНИ, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

– Локалитетите „Орлов Камен“ и „Мал Сурун“ се наоѓаат во катаклизмична состојба. Разроварени се културни слоеви и до неколку метри,

Read more