ПРАИСТОРИСКИ ЦЕНТАР ОД БРОНЗЕНОТО И ЖЕЛЕЗНОТО ВРЕМЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГРАДИШТЕ“ КАЈ СЕЛОТО ВЕПРЧАНИ, ПРИЛЕПСКО

На некои места во Мариово постојат и значајни локалитети кои археологијата не ги регистрирала како такви. Локалитетот „Градиште“ што се

Read more