114 ГОДИНИ ОД БИТКАТА КАЈ ГУДЈАКОВО И 15 ГОДИНИ ОД ВРАЌАЊЕТО НА МОШТИТЕ НА ЛЕГЕНДАРНИОТ ВОЈВОДА ТОЛЕ ПАША И НЕГОВИОТ СИН ВЕЛЈАН ВО КРУШЕВИЦА, ПРИЛЕПСКО

Во прекрасна природна и духовна атмосфера, со отворено срце кон традицијата, народниот фолклор и особен пиетет кон ликот и делото

Read more

ГОЛЕМА ТВРДИНА ОД СУВОЅИД НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ВЕСЛЕЦ“, МЕЃУ СЕЛАТА ШТАВИЦА, МАРУЛ И БОНЧЕ, ПРИЛЕПСКО

На едно од најбележитите места во источна Пелагонија, на планински врв од Се­лечка Планина со звучно и естетско име „Веслец“,

Read more