БАБА – КАРПА СО ИМПОЗАНТНА РЕЛЈЕФНА ФОРМА И МИТОЛОШКИ И КУЛТУРНИ ИМПЛИКАЦИИ

Една од многубројните релејфни чуда на прилепскиот релјеф (иако целиот прилепски релјеф е своевидно природно чудо) е карпата позната како

Read more