ОЧАЈНАТА И ОПАСНА СОСТОЈБА НА СПОМЕНИКОТ НА КУЛТУРА, ЧИФТЕ-АМАМ ВО ПРИЛЕП

Состојбите најдобро ја отсликуваат нашата способност, нашата грижа, како и нашата ажурност во заштитата на културно-историското наследство. Тие можат да

Read more