ОТПАДНИК

(Од поетската збирка „Отпадник“, објавена 1990 година, КММ – Скопје)

Мојот живот е антипод на сите закони,

        јас сум роб негов и отпадник.

Ништо не ми значи горчливата реалност

        полна со магливо постоење и лажни вредности.

Завртен со лицето кан светлината

ставам точка на сите пропишани

и непропишани норми.

Така ја гарантирам оригиналноста на мојот

                                                                        отпаднички живот.

He ме загрижува трнливоста на патот,

        рамнодушноста лек е непроценлив.

Сепак се борам надвор од сите проверени начини,

        очекувам успех исто колку и неуспех.

Илјадници очи го следат моето божемно качување,

бесполезноста некаде зафатила корен

колку ја корнеш, коренот јакне.

He признавам никаква реалност,

        тоа е храна за мојот отпаднички дух.

Расипливоста на светот ја примам без грижа на совест,

        чисти патеки барам низ невиден метеж.

Надвор од сите прописи и друти усмерувачки помагала,

помеѓу реалноста и законите,

нерегистриран отпадник.

He доаѓам во судир ни со едното ни со другото,

        така останувам на сигурно растојание од сите                                                 реални и нереални беззакони.