ПОВИК ДО ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА, ИНСТИТУТОТ ЗА СТАРОСЛОВЕНСКА КУЛТУРА, ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, КОМУНАЛЕЦ И ГРАЃАНИТЕ НА ГРАД ПРИЛЕП, КАКО И МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА И УПРАВАТА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА МАКЕДОНИЈА

Вие живеете ли во овој град? Гледате ли што се случува? Ги знаете ли вашите должности и одговорности? Имате ли

Read more

ОЧАЈНАТА И ОПАСНА СОСТОЈБА НА СПОМЕНИКОТ НА КУЛТУРА, ЧИФТЕ-АМАМ ВО ПРИЛЕП

Состојбите најдобро ја отсликуваат нашата способност, нашата грижа, како и нашата ажурност во заштитата на културно-историското наследство. Тие можат да

Read more