ОСТАТОЦИ ОД ЗНАЧАЈНА ТВРДИНА, ЧУВАР НА ДОЛИНАТА НА ВАРДАР, НА ДОМИНАНТНИОТ РИД „ГРАДОТ“ КАЈ СЕЛОТО ГОРНИ ДИСАН, НЕГОТИНСКО

На висок рид со големо и рамно плато, кое доминира со околниот простор, на 15 километри јужно од Неготино и

Read more

КУЛТУРНО-ИСТОРИСКИ И МИТОЛОШКИ ВРСКИ НА ДРЕВНИОТ ГРАД ТРОЈА И МАЛА АЗИЈА СО ПРОСТОРОТ НА ДЕНЕШНА МАКЕДОНИЈА (1)

Следејќи ги старите културни блискости и врски, како и блиското родствено потекло, се соочуваме со моментот на фрапантната поврзаност, заемност

Read more

КУЛТНАТА ХИДРОЦЕНТРАЛА „ЧЕБРЕН“ И АКТУЕЛНАТА ЕНЕРГЕТСКА КРИЗА

Нема сомневање дека планираната хидроцентрала на локалитетот „Чебрен“ на Црна Река во Мариово стана вистински култ. Со најновата енергетска криз

Read more

ДУЊЕ – СЕЛОТО НА КРАЛИЦАТА ДЕНКА, НА ЧУЧУК МИТРА, НА ДВАЈЦА ПОДЗАБОРАВЕНИ ВОЈВОДИ И КАПКА НЕЗАБОРАВ

Според една зачувана легенда во околината на селото Дуње, прилепско, живеела една древна кралица со име Денка. Легендата вели дека

Read more