РЕДОК РАНОХРИСТИЈАНСКИ ОБЈЕКТ – МАРТИРИУМ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЧЕБРЕН“, КАЈ СЕЛОТО ЗОВИЌ, ОПШТИНА НОВАЦИ

Мариово – жариште на раното христијанство  При ископувањето кое го вршеле археолозите од Битола на тумбата на локалитетот „Чебрен“ во

Read more