ЗА ВАС

(Од необјавената поетска збирка „Кучешко време“ – четврти дел, „Раѓање“)

Упорно сум тука

за Вас.

Вашите погледи,

мојот прекор

за одот,

ме следат

во чекор,

никако не можам

да се навикнам

на осаменоста,

соочен со

празнината.