НАЈСТАРАТА НАСЕЛБА НА ПЕЛАГОНИЈА НА ДНОТО НА ПРИЛЕПСКОТО ЕЗЕРО

Некои археолошки наоди од периферните делови на Пелагонија покажуваат дека тие делови на кои започнуваат планинските венци, кои ја заградуваат

Read more

НАСЕЛБА ОД ВРЕМЕТО НА ФИЛИП II И АЛЕКСАНДАР III МАКЕДОНСКИ НА ВРВОТ НА ПЛАНИНАТА НАД КРУШЕВИЦА

(Извадок од книгата „Древна цивилизација II – Мариово“ издадена 2002 година – стр. 140 – 143) Рецензенти: д-р Виктор Лилчиќ

Read more