МАКЕДОНЦИ И БОГОВИ НА НАТПИСИ ОД АНТИЧКИОТ КУЛТНО-РЕЛИГИСКИ ЦЕНТАР КОЛОБАИСА – ЛОКАЛИТЕТ „ТРЕСКАВЕЦ“, ПРИЛЕПСКО

Култниот Златоврв на планината бабуна кај Прилеп отсекогаш бил објект со врвна привлечна сила

Read more

ПРВИТЕ ЕПИСКОПИ ОД МАКЕДОНИЈА ОДИГРАЛЕ ВАЖНА УЛОГА ВО ЗАЧУВУВАЊЕТО НА ИЗВОРНАТА ХРИСТИЈАНСКА ВЕРА (1)

Во првите векови од појавата и развојот на христијанството културното и цивилизациското ниво на просторот на Македонија било, собено, високо.

Read more

АЛАРМ ДО НАДЛЕЖНИТЕ ИНСТИТУЦИИ: ЗАШТИТЕТЕ ЈА ЦРКВАТА „СВ. АТАНАСИЕ“ ВО ВАРОШ КАЈ ПРИЛЕП ЗАШТО Е ИЗЛОЖЕНА НА КАТАСТРОФА

Не со години, ами со децении останува статус-кво состојбата на црквата „Св. Атанасие“ во Варош, кај Прилеп, која е еден

Read more

МАНАСТИРОТ ТРЕСКАВЕЦ КАЈ ПРИЛЕП ВО СРЕДНИТЕ ВЕКОВИ ИГРАЛ УЛОГА НА ДИПЛОМАТСКО ПРЕТСТАВНИШТВО И БИЛ МЕСТО ЗА ПРЕСТОЈ НА ЦАРЕВИ, ЦАРСКИ ЛУЃЕ И ЦАРСКИ ДЕЛЕГАЦИИ

Манастирот „Успение на Пресвета Богородица – Трескавец“ кај Прилеп во царските документи поврзани со него бил споредуван со врвните свети

Read more

ДЕЦЕНИИ НА УНИШТУВАЊЕ НА ПРИЛЕПСКАТА ТВРДИНА, МАРКОВИ КУЛИ, ЕДНА ОД НАЈГОЛЕМИТЕ НА БАЛКАНОТ И НА СЛИЧНИ ВРЕДНОСТИ ОД ОКОЛИНАТА НА ПРИЛЕП

Некои состојби не се менуваат. Остануваат исти, дури поразително исти. И разочарувачко исти! Се менуваат влади, министри, градоначалници, општински совети,

Read more

ШАКИРОВА ЧЕШМА ВО ПЛАНИНАТА НАД СЕЛОТО ПРИЛЕПЕЦ, ПРИЛЕПСКО, НЕ ПОТСЕТУВА НА ВОЈВОДАТА КРСТЕ ГЕРМОВ – ШАКИР И НЕГОВИТЕ БИТКИ ЗА МАКЕДОНИЈА

Во 2011 година членови на Планинарското друштво „Јане Сандански“ од Прилеп чешмата ја обновиле и на неа поставиле спомен-плоча,а оваа

Read more

ОД МАНАСТИРОТ „УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“ (ТРЕСКАВЕЦ) КАЈ ПРИЛЕП ИСЧЕЗНАЛЕ И ИНТЕРЕСНИ ДРВЕНИ СКУЛПТУРИ – КУЛТНИ ПРЕДМЕТИ ОД АНТИЧКИОТ ХРАМ

Повеќе од еден век се познати епиграфски споменици по потекло од манастирот „Успение на Пресвета Богородица“ (Трескавец) кај Прилеп на

Read more

КУЛТНАТА КАРПА – МЕЧКА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „МЕЧКА“ КАЈ СЕЛОТО СЕЛЦЕ, ПРИЛЕПСКО

Врвот „Мечка“, јужно од селото Селце, Прилепско, се одликува со фасцинантна конфигурација. Со зачудните камени форми, овој врв, му дава

Read more