ПРЕДАНИЕ ЗА СЕЛОТО МАЛЕШЕВО СО СЕДУМДЕСЕЕТ МААЛА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СТАРИ ЛОЗЈА“, КАЈ СЕЛОТО НОВОСЕЛАНИ, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

Според преданието што го раскажува Владо Николоски, како и други жители од селото Новоселани, Прилепско, порано селото се наоѓало на

Read more

ПРЕДАНИЈАТА ЗА ЛОКАЛИТЕТОТ „КАЛУСОЕЦ“ НА ДРЕНСКА ПЛАНИНА ВО АТАРОТ НА СЕЛОТО КОКРЕ, ПРИЛЕПСКО

Источно од Прилеп, на повисоките падини на Дренска Планина (за некои Селечка Планина), во близина на високиот врв „Коњарник“, од

Read more

ПРЕДАНИЕТО ЗА „ЦАРЕВОТО“ И „ЦАРИЧИНОТО КЛАДЕНЧЕ“ ВО БЛИЗИНА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГРАДИШТЕ“ КАЈ СЕЛОТО МАНАСТИР, ПРИЛЕПСКО

Во селото Манастир од ретките жители може да се слушне и едно интересно предание за локалитетот „Градиште“. Нам нѝ го

Read more

СКАМЕНЕТИОТ УБИЕЦ CO ПУШКА ОД ЦРКВАТА „УСПЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА“ – „ТРЕСКАВЕЦ“ КАЈ ПРИЛЕП

Едно предание, кое и денеска живо се раскажува за манастирот „Трескавец“, меѓу прилепчани и околината на Прилеп, особено, меѓу жителите

Read more