УНИШТЕНА АНТИЧКА БАЊА НА ЛОКАЛИТЕТОТ ТАШАЧИЦА, ГРАДБА ОД СТАРИОТ ГРАД ПРИЛЕП

Немоќта со која се соочуваме во заштитата на ваквите културни содржини не доведува во непријатна положба, не само нас, кои

Read more

ОСТАТОЦИ ОД ПОСТАРИ ГРАДБИ И СТАНИЦА НА ДЕРВЕНЏИИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „УШИТЕ“ – ПРЕВОЈ НА СТАРИОТ ПАТ ПРИЛЕП – КАНАТЛАРЦИ

Локалитетот „Ушите“ претставува превој (премин) на стариот пат Прилеп – с. Канатларци, кој во постариот период бил многу експлоатиран и

Read more

СПОМЕНИЦИ СО СИМБОЛИ НА ВСЕЛЕНАТА И ВЕЧНИОТ ЖИВОТ КАЈ ЦРКВАТА ВО СЕЛОТО БРАИЛОВО, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

Иако имавме предвид дека атарот на селото Браилово, Прилепско е полн со разновидни траги од стара култура, сепак бевме пријатно

Read more

ОСТАТОЦИ ОД СТАРА ЦРКВА, НАСЕЛБА И УТВРДУВАЊЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „АТАНАВЧИЦА“ КАЈ СЕЛОТО РОПОТОВО, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

Ридот „Атанавчица“, всушност е рид на св. Атанасие, кој на неговиот врв имал и свој храм уште во подалечното минато.

Read more

НОВА ЦРКВА КАЈ СЕЛОТО БЕРОВЦИ, ПРИЛЕПСКО НА МЕСТОТО НА СТАРА ЦРКВА И ГРОБИШТА

ВЕРОЈАТНО Е ДЕКА НА ИСТОТО МЕСТО ЕГЗИСТИРАЛ И АНТИЧКИ ХРАМ Селото Беровци се наоѓа десетина километри јужно од Прилеп, северозападно

Read more

СЕ УНИШТУВААТ ЛИ СПОМЕНИЦИ НА КУЛТУРАТА ВО МАКЕДОНИЈА СТАРИ И ПО НЕКОЛКУ ИЛАЈДИ ГОДИНИ

НАПАДНАТ ЅЕВС ЗАШТИТНИКОТ НА АГОРАТА (СОБРАНИЕТО) НА ЛОКАЛИТЕТОТ „САДОИ”, КАЈ СЕЛОТО ПЛЕТВАР, ПРИЛЕПСКО Споменикот се наоѓа на помалку од еден

Read more

РАСКОПАНА ЦРКВАТА НА ОДАМНА НАПУШТЕНОТО СЕЛО ЗАПОЛЖАНИ, ПРИЛЕПСКО, ВО ЗАПОЛШКО ЗАД ШАТОРОВ КАМЕН

На неколку километри источно од Прилеп, скриена меѓу ридот Шаторов Камен и Дренска планина се наоѓа убава долина со зелени

Read more