КАМЕНИОТ МОСТ ВО СЕЛОТО БУЧИН, КРУШЕВСКО, ИСКЛУЧИТЕЛЕН СПОМЕНИК НА МИНАТОТО ПОД ЗАКАНА ОД УРИВАЊЕ

Еден архитектонски објект од селото Бучин, Крушевско, е споменик на културата каков ретко може да се сретне на друго место

Read more