ПОСМРТНОТО ЧУВСТВО

Минувам низ ѕвездите

крај сонцето и месечината

и безбројни планети

се движам по автостради и

козји патеки

по сртови и речни долини

низ капини и шуми

се сопнувам и прескокнувам

се провирам и лазам

само се обидувам

цврсто да газам

крај политички гарнитури

недоносени владетели

корумпирани институции

самоуверена власт

лажни борци за слобода

и самобендисани патриоти

криминални групи

вознесени пријатели

и себични другари

и еве ме како на почетокот

гол како штотуку роден

па се мислам

што ќе им оставам

на децата – на потомците

за да ме споменуваат на седенките

и да ми го разубават 

посмртното чувство.