ЉУБОВТА ПО КОЈА КОПНЕАМ

Љјубовта по која копнеам скриено

е итра и брза како верверица,

дива и силна – невидлива како рис,

таинствена и умилна како срна,

слободна и лесна како рајска птица,

нежна и прекрасна како пеперутка.

Посакав тајно и тивко да ѝ пријдам

и кога дојдов толку блиску до неа,

неодоливо посакав да ја допрам

со нескротлив копнеж во моево срце,

полн со нежност и во возбуда заробен,

како ѕвездена прашина во маглина

исчезна во мигот пред моиве очи,

толку чудно, толку вешто и игриво,

ме остави во ширта, ем тажен, ем сам

на патеката на љубовното небо.