ЛЕГЕНДАРНИОТ ПРИЛЕПСКИ ВОЈВОДА СПИРО ЦРНЕ И ТУРСКИОТ РАЗБОЈНИК ЧУЧУК СУЛЕЈМАН

139 години од загинувањето Просторот на Тројачката котлина, наречен Прекурид, расположен меѓу Прилеп и Велес, изобилува со настани од историското

Read more