ДОАЃА ДЕНОТ

(Од необјавената поетска збирка „Кучешко време“ – прв дел, „Во канџите на стравот“)

Тајни светови и далечни

одамна пепел претворени

оживуваат со грозен крик,

доаѓа денот на мртвите,

судниот ден – воскреснување,

истрпнуваат грешни души,

господари на видливото,

од закана на моќна сила,

ширум ги отвора пеколот

темните и грамадни порти,

недоветно трепери мигот,

во смртна боја на судбина,

стравот се прикрива во јанза,

Гревот е господар на векот.

Доаѓа ДЕНОТ на мртвите

со злокобен ѕвек од копита

од темно грло Тартарово

возбудено бие срцето

на себудниот универзум.