ВИНАРНИК СО СВЕТИЛИШТЕ НА АНТИЧКИОТ БОГ НА ВИНОТО, ДИОНИС, ВО БЛИЗИНАТА НА СЕЛОТО ПЕШТАНИ, ПРИЛЕПСКО

На педесетина метри над последните куќи на селото Пештани, Прилепско, кое се наоѓа на околу 35 км од Прилеп, од

Read more