135 ГОДИНИ ОД ЗАГИНУВАЊЕТО НА ВОЈВОДАТА ЃОРЃИЈА ЛАЖОТ ВО СЕЛОТО ВЕПРЧАНИ, ПРИЛЕПСКО

Речиси во текот на целиот период под турското ропство во Македонија се јавувале различни незадоволници, луѓе со слободен дух и

Read more

ГРОЗНОТО ЗЛОСТОРСТВО НА ЗЛОСТОРНИКОТ БУЛИМАН АГА КАЈ СЕЛОТО ЦАРЕВИЌ, ПРИЛЕПСКО

– Булиман ага бил еден од најголемите злосторници во Прилепско. При едно злосторство во селото Царевиќ, Прекурид уништил цело семејство,

Read more

120 ГОДИНИ ОД ХЕРОЈСКАТА СМРТ НА ЈОРДАН ГАВАЗОВ ОД ПРИЛЕП И ХРИСТО ЧЕМКОВ ОД ШТИП (1899 – 2019)

Во плејадата на загинати борци за слободата на Македонија од периодот на турското ропство, особено се истакнало прилепското семејство Гавазовци од Прилеп.

Read more

ВИСТИНСКА ПРИКАЗНА ЗА ЗАГИНУВАЊЕТО НА ДОКТОРОТ-КОМИТА, СТОЈАН КАЛЕШКОСКИ ОД СЕЛОТО ВИТОЛИШТЕ, ПРИЛЕПСКО

Многу Македонци, борци за ослободување од турското ропство не се ниту споменати во историските текстови иако го дале својот живот

Read more