ЕДНА ГОЛЕМА БИТКА НА ВОЈВОДАТА ХРИСТО ОКЛЕВ – ПОПЕТО КАЈ СЕЛОТО ЗАБРЧАНИ, ОПШТИНА ДОЛНЕНИ

Овие денови навршуваат 117 години од битката Христо Оклев – Попето потекнува од семејството Оклевци од Прилеп. Оклевци се сметаат

Read more

ЛЕГЕНДАРНИОТ ПРИЛЕПСКИ ВОЈВОДА СПИРО ЦРНЕ И ТУРСКИОТ РАЗБОЈНИК ЧУЧУК СУЛЕЈМАН

139 години од загинувањето Просторот на Тројачката котлина, наречен Прекурид, расположен меѓу Прилеп и Велес, изобилува со настани од историското

Read more

БИТКАТА КАЈ МАНСТИРОТ „СВ. АРХАНГЕЛ МИХАИЛ“ КАЈ ВАРОШ, ПРИЛЕПСКО И КОБНИОТ ТОДОРОВ ДЕН НА ВОЈВОДАТА КОНЕ ПАВЛЕВ

Коне Павлев е од оние прилепчани кои не сакале да ги трпат зулумите на турските поробувачи и со пушка излегол

Read more

ЕДНА ЗАБОРАВЕНА БИТКА ВО СЕЛОТО БОНЧЕ, ПРИЛЕПСКО ОД ДЕКЕМВРИ 1905 ГОДИНА

Историските настани постојано го предизвикуваат сеќавањето кај човекот, предизвикуваат возбуда, интерес и љубопитство со својата енергија, драматичност, трагичност или содржајност.

Read more

135 ГОДИНИ ОД ЗАГИНУВАЊЕТО НА ВОЈВОДАТА ЃОРЃИЈА ЛАЖОТ ВО СЕЛОТО ВЕПРЧАНИ, ПРИЛЕПСКО

Речиси во текот на целиот период под турското ропство во Македонија се јавувале различни незадоволници, луѓе со слободен дух и

Read more