ЛЕГЕНДА ОД ВРЕМЕТО НА КРСТОНОСНИТЕ ВОЈНИ ЗА ЕДНА ДЕВОЈКА ОД САМОИЛОВОТО ПОТОМСТВО – КАКО НОРВЕШКИОТ ГРАД КРИСТИЈАНИЈА, ВО НЕЗИНА ЧЕСТ, БИЛ ПРЕКРСТЕН ВО ОСЛО

(Од книгата, „Народни умотворби од Пелагонија и Мариово“, Автор: Томе Велјаноски, подготвил: Тренчо Димитриоски) Кога биле крстоносните војни христијаните бранеќи

Read more