КАМЕНИОТ МОСТ ВО СЕЛОТО БУЧИН, КРУШЕВСКО, ИСКЛУЧИТЕЛЕН СПОМЕНИК НА МИНАТОТО ПОД ЗАКАНА ОД УРИВАЊЕ

Еден архитектонски објект од селото Бучин, Крушевско, е споменик на културата каков ретко може да се сретне на друго место

Read more

ОД ПРЕСТОЛНИНАТА НА ПЕЛАГОНСКОТО КРАЛСТВО – „ВИГНАТА“, ЛОКАЛИТЕТ СО ОСТАТОЦИ ОД РАНОХРИСТИЈАНСКА БАЗИЛИКА

Еден од локалитетите кои, всушност, се дел од големиот локалитет „Старо Бонче“ или барем се во негова непосредна близина, е

Read more

ЛОКАЛИТЕТОТ „ГРАМАЃЕТО“, СО ОСТАТОЦИ ОД РИМСКИОТ ПЕРИОД И ДОЦНАТА АНТИКА, БИЛ СТАРОТО СЕЛО КРУШЕВИЦА, ПРИЛЕПСКО

Може сосема слободно да се констатира дека местата кои и денес располагаат со плодни површини, зелени долини и помали или

Read more

КУЛТНАТА КАРПА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ПЕШТЕРА“ КАЈ СЕЛОТО ПЕШТАНИ, ПРИЛЕПСКО БИЛА ЦЕНТАР НА ПРАИСТОРИСКА НАСЕЛБА, КОЈА МУ ПРЕТХОДЕЛА НА АНТИЧКИОТ ГРАД ДОСТОНЕЈ

Локалитетот„Пештера“ кај селото Пештани, во неговиот повисок дел, е обележан со една голема карпа во форма на неправилна топка. На

Read more

КАРПА СО СЕМЕЈНИ ГРОБОВИ НА МАРКОВИ КУЛИ КАЈ ПРИЛЕП НА ДЕЛОТ ПОЗНАТ КАКО „СОЈНИЦА“

Долгиот континуитет на материјална и духовна култура чии остатоци, во разни форми, се присутни на просторот на Маркови Кули кај

Read more

НЕПОЗНАТ НАТПИС СО ИМЕТО ДУОСКУРИД ВО СЕЛОТО НИКОДИН, ПРИЛЕПСКО

(Новооткриен – непознат епиграфски споменик)                        При една наша скорешна посета на селото Никодин, Прилепско, на прагот на вратата на

Read more

ПЕЛАГОНИЈА И АНТИЧКИОТ ГРАД ТРИПОЛИТИДА – ТРИПОЛИС

Античка Македонија, односно, античкото кралство Македонија располагало со стотина градови, кои опстојувале и во првите векови на римското освојување, за

Read more

БОЖЈА ВРАТА, БЕЛА СТЕНА, УЛИЦИТЕ – ТРИ ЛОКАЛИТЕТИ ОД АТАРОТ НА СЕЛОТО БОНЧЕ, ПРИЛЕПСКО СО ИСКЛУЧИТЕЛНА ПРИРОДНА ЕСТЕТИКА И ПРИСУСТВО НА ПРАИСТОРИСКА КУЛТУРА

Сите три локалитетити, надоврзувајќи се еден на друг, градат единствен природен концепт составен од голем број разновидни геолошки појави, кои

Read more