НЕ „ПЛУЌА“, ТУКУ “БЕЛИ ДРОБОВИ“ ИЛИ БЕЛОДРОБНИ КРИЛА ИЛИ ГЛАВНИ ОРГАНИ ЗА ДИШЕЊЕ

Толку грубо за македонскиот јазик, а толку применувано!?? Речиси, стана практика, место бели дробови да се применува српското, плуќа, без

Read more