ТАИНСТВЕНА СОЛЗА

(Од необјавената поетска збирка „Кучешко време“, 9-ти дел „Само сеќавање“)

 

Сè е само сеќавање,

ништо реално во овој свет,

сè е момент изминат,

често недоживеан,

со чувство мистично и

копнеж по недостижно,

со тага пронижен

и со солза таинствена

облагороден.