ЗДИВЕН СВЕТ (Од необјавената поетска збирка „Кучешко време“ – четврти дел „Раѓање“)

Ме дробат на илјадници парчиња, безмилосно ме кинат без одмор. Моите непријатели на крупно, пријателите сосем на ситно. Крвници крвта

Read more

ЖРТВАТА НА ХЕРОИТЕ ОД „НОЖОТ“, МЕЃУ СЕЛАТА РАКЛЕ И НИКОДИН – НЕЗГАСЛИВ ОГАН НА СЛОБОДАТА – 112 години од битката на врвот „Ножот“, меѓу селата Ракле и Никодин, Прилепско

Херојската смрт на овие херои ќе остане како незаборавен подвиг со универзално значење, во името на слободата на Македонија и

Read more