НИКОЛА БОШКОВ – ТРОЈАЧАНЕЦ, ЗНАЧАЕН МАКЕДОНСКИ РЕВОЛУЦИОНЕР ОД СЕЛОТО ТРОЈАЦИ, ПРИЛЕПСКО, МАЛКУ ПОЗНАТ ВО НАУЧНАТА И ПОШИРОКАТА ЈАВНОСТ

Некои значајни личности од македонската историја, иако присутни во различни историски моменти, како и во различни организации и тела од

Read more