ЕДНО СВЕТСКО ЧУДО ОД ОКОЛИНАТА НА ПРИЛЕП ПРЕД УНИШТУВАЊЕ ОД МАШИНЕРИЈАТА НА АМЕРИКАНСКО-ТУРСКИОТ КОНЗОРЦИУМ „БЕХТЕЛ И ЕНКА“

Ексклузивен локалитет, единствен по бројот на ретки минерали, кои се застапени на него, вистинско светско чудо за геолозите, минералозите и

Read more

БАБА – КАРПА СО ИМПОЗАНТНА РЕЛЈЕФНА ФОРМА И МИТОЛОШКИ И КУЛТУРНИ ИМПЛИКАЦИИ

Една од многубројните релејфни чуда на прилепскиот релјеф (иако целиот прилепски релјеф е своевидно природно чудо) е карпата позната како

Read more