УБАВАТА ДОСТА ОД КОПАЧКОВО МААЛО И НЕЈЗИНИТЕ СМЕЛИ БРАЌА ОД СЕЛОТО ЧАНИШТЕ, ПРИЛЕПСКО, ВО ВРЕМЕ НА ТУРСКОТО РОПСТВО

По кажувањето на постарите жители на Чаниште, во ова село свој чифлиг имал извесен бег, кој направил три бунари на

Read more