ЛЕГЕНДА ОД ВРЕМЕТО НА КРСТОНОСНИТЕ ВОЈНИ ЗА ЕДНА ДЕВОЈКА ОД САМОИЛОВОТО ПОТОМСТВО – КАКО НОРВЕШКИОТ ГРАД КРИСТИЈАНИЈА, ВО НЕЗИНА ЧЕСТ, БИЛ ПРЕКРСТЕН ВО ОСЛО

(Од книгата, „Народни умотворби од Пелагонија и Мариово“, Автор: Томе Велјаноски, подготвил: Тренчо Димитриоски) Кога биле крстоносните војни христијаните бранеќи

Read more

ДВЕ ПРЕДАНИЈА ОД ПРИЛЕПСКО ЗА ЧУМАТА КОЈА ГО УНИШТИЛА СЕЛОТО МАЛОМОМЦИ КАЈ ДЕНЕШНОТО ЧУМОВО, А ПОТОА ШТАВИЧАНИ ЈА ОТЕПАЛЕ НА КЛАДЕНЕЦОТ „ЛЕНИШТЕ“ ПРЕД СЕЛОТО ШТАВИЦА

ПРЕДАНИЕ ЗА ИСПУСТЕНОТО СЕЛО МАЛОМОМЦИ –ЧУМОВО (Од книгата „Жива историја“ од авторот Томе Велјаноски, во подготовка на Тренчо Димитриоски, издадена

Read more