МАКЕДОНЦИ И БОГОВИ НА НАТПИСИ ОД АНТИЧКИОТ КУЛТНО-РЕЛИГИСКИ ЦЕНТАР КОЛОБАИСА – ЛОКАЛИТЕТ „ТРЕСКАВЕЦ“, ПРИЛЕПСКО

Култниот Златоврв на планината бабуна кај Прилеп отсекогаш бил објект со врвна привлечна сила

Read more

ИМИЊА НА ГРАЃАНИ НА ГРАДСКАТА НАСЕЛБА КАЈ СЕЛОТО ОРЕОВЕЦ, ПРИЛЕПСКО, КОЈА ЕГЗИСТИРАЛА ПРЕД ОКОЛУ 2000 ГОДИНИ

Околината на селото Ореовец е големо наоѓалиште на археолошки локалитети со остатоци на материјална култура од различни периоди, особено од

Read more

СОСТОЈБАТА ПРЕДИЗВИКАНА СО ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ ВО ПРИЛЕПСКО СТАНУВА КАТАКЛИЗМИЧНА

Веќе десетина дена, жителите на Прилеп, особено, жителите на селата Ореовец, Крстец и Плетвар се крајно вознемирени од една долго

Read more

ОД ПРЕСТОЛНИНАТА НА ПЕЛАГОНСКОТО КРАЛСТВО – „ВИГНАТА“, ЛОКАЛИТЕТ СО ОСТАТОЦИ ОД РАНОХРИСТИЈАНСКА БАЗИЛИКА

Еден од локалитетите кои, всушност, се дел од големиот локалитет „Старо Бонче“ или барем се во негова непосредна близина, е

Read more

ПОХОДОТ НА АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ НИЗ МАРИОВО, ПО ТЕЧЕНИЕТО НА ЕРИГОН (ЦРНА РЕКА)

Споменот за Александар III- Македонски во областа Мариово е жив до денес. Особено, може да се сретне извесно предание поврзано

Read more

ТАЈНАТА ЗА ЕДЕН СОРАБОТНИК НА АПОСТОЛ ПАВЛЕ И ПРВИОТ ЕПИСКОП НА ОХРИД, СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОД ПРВИОТ ВЕК НА НАШАТА ЕРА (4)

НЕКОИ ОД МАКЕДОНСКИТЕ, А МЕЃУ НИВ И ОХРИДСКИ ЕПИСКОПИ, СЕ ПОТПИШУВАЛЕ СО НАГЛАСУВАЊЕ НА СВОЕТО ПОТЕКЛО ОД МАКЕДОНИЈА             Ако

Read more