ЕДЕН ВЕЛЕЛЕПЕН НАСТАН ВО МАНАСТИРОТ „СВ. ПЕТКА“ КАЈ СЕЛОТО ЧАНИШТЕ – МЕСТОТО НА ГРАБНУВАЊЕТО НА УБАВАТА КАЛЕШ АНЃА И БУДЕЊЕТО НА НАРОДНИОТ ИНСТИНКТ

Празникот „Св. Кирил и Методиј“, оваа година, на две места во Мариово беше одбележан на еден специфичен и величествен начин. Се работи за два манастири, чие потекло е поврзано со две села, кои денес не посатојат. Едниот манастир е „Св. Илија“ на местото на гробиштата од селото Писокал, на 12 километри од Прилеп, на патот за селото Витолиште, а другиот е „Св. Петка“, кој се наоѓа на местото на старата локација на селото Чаниште, на 35 километри од Прилеп. Црковните одбори на двата манастири организираа велелепни собири на верници и граѓани од Прилеп, Битола, Кавадарци и други места во Македонија, претежно поранешни жители на селата во Мариово или потомци од некогашните семејства во овој крај и, на тој начин, го одбележаа празникот на македонските и сесловенски просветители.

Манастирот „Св. Петка“ со планината Ниџе

            Ние бевме дел од настанот кај селото Чаниште, кој беше со донаторска цел за доградба на започнатата манастирска зграда, всушност, конак со сала за пречек на гости и соби за преноќување. Манастирот „Св. Петка“ кај селото Чаниште, всушност е „спомен“ од некогашната населба, чии остатоци се среќаваат по целата површина на нискиот рид, јужно од денешното село Чаниште. Кај денешните жители на Чаниште и денес е живо преданието за тоа дека нивното село некогаш се наоѓало на ова место, односно, на локалитетот „Старо Село“. На тоа потсетува и преданието дека оттука, во турскиот период, била грабната и легендарната Калеш Анѓа од селото Старавина, денес во општина Новаци. Имено, според преданието, таа била дојдена со своето семејство на празникот „Св. Петка“, кој е на 8 август па, тука, во манастирскиот двор се виело големо народно оро на кое го воделе жители на селото Чаниште и бројни гости од околните села во Мариово. Бегот, кој одамна имал фрлено мерак на убавата Анѓа, знаел дека таа ќе биде дојдена на гости во Чаниште и дошол тука со својата придружба. Не можејќи на друг начин, тој на сила ја грабнал убавата невеста од орото и ја одвел во неговиот харем, а потоа ја одвел, дури, во Стамбол.

Широко оро во манастирскиот двор

            На тој начин, селото Чаниште, односно, денешниот манастир „Св. Петка“ чува вредни спомени со историско и фолклорно значење, кои сведочат за минатото, не само своето, туку и за минатото на македонскиот народ, кој преживеал голем број погроми, понижување и негирање, обиди за негово уништување или асимилирање и разновидни тешки злосторства низ кои го челичел својот дух за опстанок. Така може да се разбере и овој настан, кој доби димензии на велелепна културна манифестација со настап на познатата музичка група, „Маестрал“ од Битола, на играорци и играорки во убава народна носија, на постари и помлади изведувачи на народни песни, на разновидна музика, а меѓу неа и на гајда, која е традиционален инструмент на Македонците, особено на овие од областа Мариово. Целиот настан,секако ја постигна и својата основна цел да бидат собрани извесни средства за доизградба на зпочнатите објекти, а еден гест, на еден многу млад, но и многу талентиран пеач од селото Трн, Битолско, кој исполни неколку песни и собра „грст“ пари од гостите, внесе посебна возбуда на настанот, па некои од присутните дури и просолзија. Имено, малиот талентиран пеач, веднаш по настапот се огласи на микрофонот истакнувајќи дека собраните средства ги подарува на манастирот, а тоа не можеше да помине без аплауз и силна возбуда кај присутните.

Малиот пеач, кој посебно ги возбуди гостите

            Целиот настан, гледан од аспект на испустените села во Мариово, меѓу кои е и селото Чаниште нѐ упатува на размисла дека сето она што го направиле власта, системот и институциите во изминатите децении и довеле до ваков погром во областа, може да го поправи само народот. Неговиот инстинкт е разбуден и, не обрнувајќи внимание на несоодветниот однос на надлежните иннституции кон ваквите области, населби и жителите во нив, самиот презема чекори за оддржување на неопходното, на елементарното и поттикнување на нагорен развој во овој културно запустен простор. Дека не треба да се потклекнува во таа мисија, вистинска подршка е и раскошната природа, која ја дарила природата и која предизвикува воодушевување кај набљудувачот. Целиот простор изгледа како покриен со зелен тепих украсен со цветови, а просторот во кој се наоѓа манастирот „Св. Петка“, од југоисток е „украсен“ и со импозантниот врв Кајмакчалан на Ниџе Планина, со својата пирамидална форма, со „капа“ украсена со бели снежни ленти, кои се спуштаат по неговите набраздени делови.

Играорките беа посебен украс на настанот 2

            Дека овој манастир, селото Чаниште, како и многу слични манастири и села во поблиската и подалечната околина не треба да бидат заборавени и оставени на минатото, потсетува и куполестиот врв Маргара, од западната страна на манастирот, кој ја памети и чува историјата за големата битка од 2 октомври 1903 година, во која околу 150 македонски борци – комити, на чело со познатите војводи и револуционери, Ѓорче Петров, Лазар Поп Трајков, Иван Попов и Лука Иванов извојувале успешна битка со турски аскер од 5.500 турски војници.

Широко оро во манастирскиот двор

            Во таква околина е поставен манастирот, кој чека на својот заслужен изглед, а тука, на само неколку стотици метри северно, на бреговите на Крушевичка Река е поставено денешното село Чаниште, кое доживеало, исто така, бурна историја и погроми. Освен преселувањето од локалитетот на кој денес се наоѓа манастирот и за кое се „знае“ дека било поради недостиг на вода, а можеби и некои непознати, трауматични настани, ова село и неговите жители доживеале вистинска траума и за време на Првата светска војна. Имено, тогаш сите жители на селото биле иселени, дури, во далечната област Јамбол во Бугарија, и тоа, само поради пропагандистичките политики. И по таквото трауматично иселување, жителите не се откажале од своето родно село, туку по завршувањето на војната, повторно се вратиле и го обновиле, доведувајќи го до стотина семејства и исто толку куќи. За жал, ова не било крај на неговите трауми, па само по педеесетина години напредок и буен живот, доживува уште еден, би рекле, спонтан, но уништувачки удар, предизвикан од несоодветните економски политики кон оваа област, кои предизвикале масовно иселување, па по неколку децении, тоа е доведено во најлошата состојба во целата негова историја, односно, со напуштени и запустени домови и сосема скромно жителство од десетина семејства, па од 694 жители во 1961 година, денес е сведено на 21.

Ова не можете да го видите секој ден

            Несоодветните политики кон областа Мариово не запреле ниту денес, па затоа постојано продолжува иселувањето и на онака малиот број жители. И покрај тоа, борбата на жителите на селото, на иселените и нивните потомци за одржување на своите корени не престанала. Тоа го покажа и настанот на празникот „Св. Кирил и Методиј“, кој покажа силна енергија на решеност да се бараат начини за пресврт во надолниот развој на ова место. Да се надеваме дека „зрачењето“ на оваа силна и благородна енергија ќе допре и до соодветните фактори во системот, кои постојано замижуваат пред ваквите состојби во областите како Мариово и не ги исполнуваат своите обврски кон нив, игнорирајќи го, дури и законот со кој се регулирани тие.