ПЛАЧАМ ЗА СЛОБОДАТА

Плачам за слободата

Зашто единствено таа

Го храни мојот дух

И ја подгрева радоста во мене.

Плачам за уништената слобода

Безмилосно

Од апокалиптични моќници

Бескрупулозно себични суштества

И вообразени владетели на универзумот

На човечноста и вистината

Лажни бесмртници

Скриени зад заслепувачка светлина.