ГОЛЕМАТА ИЛИНДЕНСКА БИТКА НА МАРГАРА КАЈ МАРИОВСКОТО СЕЛО ЧАНИШТЕ, ПРИЛЕПСКО 1903 – 2019

Непосредно пред Илинденското Востание, еден од најголемите македонски револуционери и идеолози на Македонската револуционерна организација, Ѓорче Петров, се наоѓал во

Read more