ГРОЗОМОРИЕТО

(Од необјавената поетска збирка „Кучешко време“ – петти дел, „Вистината“)

Сè повеќе

смртта заличува на животот,

се крие зад лицето на насмевката,

маскирана во лицемерието.

Никој, во заблудата,

не го гледа грозоморието.