ГИ ПОВИКУВАМ МОИТЕ ПРЕДЦИ

(Од необјавената збирка „КУЧЕШКО ВРЕМЕ“ – втор дел: „Кучешко време“)

Ги повикувам моите предци

од изминатите векови

и изминатите милениуми,

хероите и јунаците,

царевите и кралевите,

арамбашите и војводите,

од Македона и Херакла,

Пелагона и Пеона,

Ахила и Астеропаја,

Пелопа и Темена.

Орфеја и Лина,

Карана и Пердика

Аминта и Александра,

Архелаја и Филипа,

Антигона и Персеја,

Птолемеја, Антиоха,

Селевка и Касандра,

и Клеопатра царицата,

Константина и Јустинијана,

Самоила и Делјана,

Волкашина и Марка,

Константина Чавдара

Калеш Димка и Црне Војвода,

Дедо Иљо и Диме Чакрета.

Гоцета, Дамета и Перета

и многу славни јунаца

на македонската земја,

да не ме забораваат

сила да ми дадат

и волјата да ми ја поткрепат

па здружно да го сочуваме

нашиот дух–патеводител

за да го надминеме нечестието и

лицемерието,

овоплотени во ништавилото на кучешкото време.